Te rog să răspunzi la 5 întrebări despre prenumele tău. Numele tău:

250 Nume de fete cunoscute din Tailanda#     Nume Semnificație
1นิตยา
2ศิริพรbinecuvântare glorioasă
3ศรัญญา
4สุนิตา
5อรวรรณ
6ศิริรัตน์
7ไอรดา
8แพรวพรรณ
9สุภาภรณ์
10สุพรรษา
11ชนัญญา
12นิ้ง
13อารีรัตน์
14หมิว
15ศิรินภา
16เอิร์น
17NadiaSperanță
18อลิษา
19อาทิตยา
20ปูเป้
21รุ่งทิวา
22เมย์
23เอิง
24แนน
25เฟิร์น
26นริศรา
27วราภรณ์
28ศิรินันท์
29บีม
30ภัทราวดี
31หนึ่งฤทัย
32แพม
33NatachaHristos
34ศิวพร
35อัสมา
36มาริษา
37มาริสา
38อ๋อมแอ๋ม
39พัชราภรณ์
40พิริษา
41เกวรินทร์
42Neneserviciu, grație
43จิราพร
44เนตรชนก
45MintMentha Herb
46กนกวรรณ
47นัสรีน
48นุชจรี
49พลอย
50พัชรินทร์
51ฟ้า
52สุจิตรา
53IdaDe coborâre nobil
54SofiaÎnțelepciune
55ญาณิกา
56วริศรา
57สิริยากร
58เนตรนภา
59แพรวา
60AnyaVot pentru
61Miki. Numele este mult mai comun ca un nume de fată
62ทิพวัลย์
63โสรญา
64KateCurată și pură
65จิรารัตน์
66ชนัญธิดา
67แบม
68AnnaMilostiv, dulce și amar, trist
69Benzputernic și curajos ca un urs
70Lindascut de lemn de tei
71มาย
72สุนิตา แปลว่าอะไร
73แพรไหม
74Dreamcontemporan
75กฤติกานต์
76น้ำ
77นิภาพร
78พัชราพร
79ดลยา
80ทอฝัน
81มลฤดี
82วรรัตน์
83สุกัญญา
84Futla
85HanaIoan
86Mariyaamărât
87May
88Shishamarmură plăcută
89นัสรียะห์
90นูรไอนี
91ประกายฟ้า
92ปาริสา
93ฟาติน
94ฟารีด้า
95รพีพร
96วรรณพร
97อมิตา
98เจน
99เนย
100เพ็ญนภา
101แป้ง
102ใบเฟิร์น
103AdeleNobil
104Asma
105Nana/ Dulce
106ณัฐรุจา
107ตัสนีม
108นันทกานต์
109นาเดีย
110พริริสา
111พัชชา
112วิไลลักษณ์
113โบว์
114AnnHar;
115Bam
116Benfiul lui avere
117Earn
118JaneDomnul este milostiv
119Popverlatijnst
120Vanessanumit după zeul grec Phanes
121กอหญ้า
122ชลีพร
123นัท
124ปณัฐดา
125ปริม
126ปาลิตา
127พรทิวา
128พรีม
129ฟาร่า
130มุก
131ศศิมาภรณ์
132ศิริมาศ
133สมลักษณ์
134สุภัสสร
135อาย
136อุ้ม
137เจนจิรา
138เฟรม
139แพร
140Aom
141EveViață
142GiftOferte actuale
143Jennyfertil
144Nuch
145TinaDumnezeu a jurat
146Wawafetiță
147กัลยรัตน์
148ณรินทร์ธิรา
149ดวงพร
150ธารารัตน์
151นริศา
152ปรียาภรณ์
153พิมพ์ชนก
154ภัทราพร
155วิว
156ศศิวรรณ
157สุธิดา
158สุภนิดา
159หทัยชนก
160ออม
161โชติมา
162โซฟียา
163DeenaEvaluat
164FernO planta verde care iubește umbra. Ferigă
165Ice
166Minacu voința fel de puternic ca un coif
167NajwaPasionat
168Nanaventura, curajos
169NatashaHristos
170Ritabine proporționat curățați
171Saraprințesă
172จิดาภา
173ทิพย์ประภา
174นันทพร
175น้ำฝน
176น้ำหวาน
177นุ่น
178ปลายฟ้า
179ปังปอนด์
180พลอยขวัญ
181พลอยไพลิน
182พัชรธิดา
183พัชรพร
184มีน
185วิยะดา
186วิไลรัตน์
187ศรุตยา
188ศศิกาญจน์
189ศิรภัสสร
190ศิรินญา
191ศิริลักษณ์
192สริญญา
193สุจิตตรา
194อัลวานี
195อาทิตติยา
196ฮัซวานี
197แพรว
198AlisaNoble (nobilime)
199Amyiubire, iubire
200AnitaMilostiv, dulce și amar, trist
201Arisara
202FayeCredință, încredere
203JinSensibilitate
204KatPrescurtarea în limba engleză a lui Katherine. Pur
205KumikoCopil Companion desen împreună
206MiguelEbraică pentru "Cine este ca Dumnezeu"
207Mussee
208Nataliezi de naștere
209PatPatrician, nobil. Abreviere de Patrick
210Sirilak
211WendyFwendie
212YuiPânză elegant
213YukiZăpadă sau noroc
214YumiBow scurt
215กัญญาลักษณ์
216จอย
217จิรัชญา
218จิรัฏฐา
219ฉัตรชฎา
220ชนนิกานต์
221ชลารัตน์
222ชวิศา
223ณัฐมณฑน์
224ทิพย์
225ทิพรัตน์
226นาดา
227นาเดียร์
228นิว
229นุ๊ก
230ผกามาศ
231ฝน
232ฝาง
233มะปราง
234มะเหมี่ยว
235ลาตีฟะห์
236ลูกตาล
237สิรินภา
238สิริมณี
239สุชาวดี
240สุภัชชา
241อนิตยา
242ออมสิน
243อารียา
244อีฟ
245เบนซ์
246แตงโม
247แพท
248โชติรส
249ใบหม่อน
250ไข่มุก

Răspunsuri


Lasă un comentariu
* optional